Podziękowania

Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy podali nam pomocną dłoń,
tym którzy podtrzymują nas na duchu, pocieszają, wspierają i są z nami cały czas.

Mamy świadomość, że potrzebujących jest bardzo wielu, dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni.
Dzięki Waszemu wsparciu Kuba może mieć intensywną terapię i rehabilitację dającą nadzieję na rozwój i uzyskanie samodzielności w przyszłości.

„Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…  wtedy proste – dziękuję – zawiera wszystko, co chcemy wyrazić”

Mirka i Mariusz Bohm
Rodzice Kubusia